Isikuandemete kaitse

Meie privaatsuspoliitika lühidalt

  • Me ei kuritarvita Teie isiklikke andmeid.
  • Me ei loovuta iial Teie kontaktandmeid vői Teie isiklikku informatsiooni kolmandatele isikutele.
  • Me ei saada Teile, ilma Teie nõusolekuta e-kirja teateid va olulised tehingulised e-kirjad.
  • Me vőimaldame Teil igal ajal loobuda meiepoolsest e-kirja vahetustest.

Meie privaatsuspoliitika detailselt

Privaatsuspoliitika avaldus

Meie ettevőtte jaoks on oluline kaitsta meie klientide isiklikke andmeid. Kőik meie internetitegevused on kooskőlas Euroopa őigusaktidega (EU Direktiiv 95/46/EC, 2002/58/EC ja Lepingu Konventsioonid ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) ja Kesk- ja Ida Euroopa riikide őigusaktidega. See privaatsuse poliitika juhib andmete haldust, mida meie oleme Teie kohta kogunud Teie meie kodulehekülgi külastamisel.

Isiklike andmete kogumine ja haldamine

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

Veebipoe peoäri.ee isikuandmete vastutav töötleja on Muhe ja Tore OÜ (registrikood
10894276) asukohaga Jaama 1, Keila, Harjumaa, tel 5013295 ja e-kiri muhejatore@gmail.ee. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel 5013295 ja e-kiri muhejatore@gmail.com.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

-        nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

-        kauba kohaletoimetamise aa

-        pangakonto number (arvega tasujate puhul);

-        kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

-        klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

 Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 Õiguslik alus

 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

 Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 Ülekandmine

 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Isiklikud andmed on informatsioon, mis identifitseerib Teid, näiteks: Teie nimi, Teie aadress, e-mail vői postiaadress. Me ei kogu Teilt andmeid, välja arvatud juhul kui Te spetsiifiliselt neid avaldate, näiteks tellides tooteid vői taodeldes uudiskirju.

Isiklike andmete kasutus ja teatavaks tegemine

Meie  kasutame Teie isiklikke andmeid vaid kodulehekülje tehnilise administratsiooni eesmärkidel, et tagada Teile juurepääs eri informatsioonile ja üldiseks suhtluseks teiega. Me ei müü Teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, ega turusta seda mujal. Meie töötajad on moraalselt kohustatud austama Teie andmete konfidentsiaalsust ja järgima konfidentsiaalse info avalikustamise lepet (CDA)

Valikuvabadus

Teie kontrollite oma infot, mida meie e-poele edastate. Kui Te otsustate oma andmeid mitte jagada, ei pruugi Te ligi pääseda osadele koduleheküljega seontuvatele kohtadele. Kasutajatel, kes otsustavad loobuda uudiskirjadest, on vőimalus ennast listist kustutada.

Automaatselt salvestatud andmed (mitteisiklikud andmed)

Kui Te sisenete peaoäri koduleheküljele, salvestatakse üldised, mitteisiklikud andmed automaatselt (Kasutatav interneti brauser, külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg, sirvitud leheküljed). Seda infot kasutatakse lehekülje atraktiivsuse hindamiseks ja lehekülje sisu ja funktsionaalsuse parandamiseks. Neid andmeid ei töödelda edasi ega edastata kolmandatele isikutele.

Küpsised

Küpsised on väiksed failid, mis salvestatakse ajutiselt teie arvuti kővakettale, vőimaldades meie leheküljel Teie arvutit ära tunda, seda järgmisel korral kui meie  lehekülge külastate. Meie kasutame Küpsiseid ainult meie kodulehekülje kasutamist puudutava informatsiooni kogumiseks.

Turvalisus

Me hoolitseme Teie andmete turvalisuse eest. Teie andmed on kohusetundlikult kaitstud kadumise, hävinemise, moonutamise/vőltsimise, manipuleerimise ja volitamatu juurdepääsu vői volitamatu avalikustamise eest.

Alaealised

Me  soovitame kőikidel vanematel ja eestkostjatel őpetada oma lastele ohutult ja vastutusrikkalt kasutama oma isiklikke andmeid internetis. Alaealised ei tohiks edastada isiklikke andmeid meie kodulehekülgedele ilma vanemate vői eestkostjate loata. Me ei kavatse kunagi koguda teadlikult isiklikke andmeid alaealistelt, vői kasutada seda mingil moel, vői avalikustada seda kolmandatele isikutele ilma loata.

Őigus informatsioonile

Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika vői Teie isiklike andmete töötlemise suhtes, kontakteeruge julgelt meie Privaatsuse Kaitse esindajaga. [Ärge unustage lisada kontaktandmeid]

Peale päringut informeeritakse Teid koheselt – kirjalikult ja kooskőlas rakenduvate őigusaktidega – milliseid teie isiklikke andmeid, kui üldse, koguti Teie külastuse ajal meie veebilehekülgedel.

Muudatuste teavitamine

Kőikvőimalikud privaatsuse poliitika muudatused postitatakse sellesse privaatsusavaldusse, koduleheküljele ja kőikidesse teistesse kohtadesse mida sobivaks peame.

Hind

Hinnale lisanduvad postikulud!


Viimane Uuendus: August 2018